Fenix

rozwiązanie to porządkuje i przyśpiesza przepływ informacji w obrębie portu lotniczego oraz podmiotów powiązanych.
System usprawnia tradycyjny sposób przygotowywania rozkładów rejsów w portach lotniczych, jak i zarządzanie i dystrybuowanie danych zbieranych z różnych źródeł, a zgromadzonych w jednej bazie danych.

Fenix wspomaga przygotowanie wszelakich rozliczeń finansowych poprzez integrację z systemami księgowymi oraz ułatwia generację faktur dla przewoźników lotniczych, przy jednoczesnym predefiniowaniu umów i standardów obsługi.

Korzyści z wdrożenia systemu FENIX:

 • Więcej czasu na podejmowanie decyzji.
 • Lepsze wykorzystanie slotów AFTM.
 • Zmniejszone obciążenie płyt postojowych.
 • Mniej niewykorzystanych slotów.
 • Mniejsze obciążenie dla ludzi i systemu.
 • Wzajemne zrozumienie i zaufanie.
 • Zwiększona przepustowość ruchu powietrznego i lotnisk.
 • Wyższy poziom obsługi klientów.


Wdrożenie systemu FENIX to:

 • Zysk około 90 mln w przeciągu 10 lat dla wszystkich partnerów.
 • Stosunek zysków do kosztów wynosi 9:1.
 • Szybki zwrot z inwestycji (2 lata).
 • Brak ryzyka straty finansowej.