Zarządzanie projektami IT

Strona główna / Engineering IT / Zarządzanie projektami IT

W celu prawidłowego wdrożenia systemu IT organizacje w większości przypadków zlecają prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem projektu i nadzorowaniem realizacji podpisanej umowy niezależnej firmie zewnętrznej. W efekcie, bez konieczności angażowania własnych pracowników oraz przy minimalnych kosztach (brak konieczności przeprowadzenia kosztownych szkoleń), klienci otrzymują niezależne spojrzenie na pracę firmy wdrożeniowej. Dodatkowo, konsultanci firmy doradczej nadzorują i weryfikują nie tylko wypełnienie zapisów umowy, ale także pomagają Klientowi w podejmowaniu właściwych decyzji już podczas samego procesu wdrożenia – dzięki czemu zwiększane jest prawdopodobieństwo zakończenia projektu w zakładanym czasie i budżecie. Takie podejście zapewnia bieżący nadzór nad poprawnością wdrożenia, realizacją założeń budżetowych i pragmatyczną koordynację z innymi projektami powiązanymi z obszarem wdrożenia rozwiązań IT.

Jak to robimy

 • Prowadzimy nadzór nad zakresem organizacyjnym projektu,
 • Prowadzimy nadzór nad zakresem funkcjonalnym,
 • Prowadzamy nadzór nad harmonogramem prac,
 • Monitorujemy i nadzorujemy  budżet,
 • Pomagamy w precyzyjnym zdefiniowaniu oczekiwań i potrzeb klienta,
 • Nadzorujemy podział i realizację prac.
 • Weryfikujemy zakres odpowiedzialności,
 • Koordynujemy projekt wdrożenia IT w ramach projektów powiązanych,
 • Zarządzamy zmianami organizacyjnymi i technicznymi.

Co oferujemy

 • "Wypożyczamy" specjalistów z wielu dziedzin wiedzy informatycznej,
 • Doświadczenie przy zarządzaniu projektami IT,
 • Pełne poświęcenie projektowi,
 • Zespół konsultacyjny do pomocy przy wyjątkowo skomplikowanych problemach.