Type-B parser

Strona główna / Lotniska / Type-B parser

to oprogramowanie, które automatycznie pobiera i interpretuje wiadomości przesyłane za pomocą systemów wiadomości typu B.

Informacje obsługi naziemnej, systemów lotniczych , a także wszelkich innych podmiotów, są od razu gotowe do zastosowania w obszarach, gdy jest to wymagane na lotnisku.

Cel

  • Pobranie wiadomości z różnorodnych środowisk nosicieli wiadomości typu B.
  • Przekazywanie wiadomości typu B do sieciowych systemów zintegrowanych.
  • Zapewnienie zintegrowanego środowiska dla wiadomości typu B.

Korzyści

  • Agregowanie automatyczne wiadomości sieciowych typu B w celu zmniejszenia nakładu pracy ręcznej.
  • Ograniczenie potencjalnych opóźnień operacyjnych i błędów ręcznych przy generowaniu depesz.
  • Łatwy i szybki dostęp do depesz
  • Parsowanie wiadomości sieciowe typu B.
  • Zapewnienie przechowywania i filtrowanie ostatnich komunikatów.
  • Dostarczanie danych statystycznych dla różnych analiz.