Strategia informatyzacji

Strona główna / Engineering IT / Strategia informatyzacji

W ostatnich latach organizacje inwestowały wiele środków w technologie i rozwiązania IT starając się poprawić efektywność pracy i zwiększać konkurencyjność. Wiele z wdrożeń nie do końca spełniło wszystkie oczekiwania i nie dostarczyło rozwiązań na jakie liczyli menadżerowie. Wynika to z faktu dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego firm, a także braku wystarczającej strategii rozwoju IT. Dlatego punktem wyjścia do wdrażania i optymalizacji rozwiązań w zakresie IT powinna być opracowana i zatwierdzona strategia – skorelowana z celami całej organizacji. Opracowanie planu rozwoju IT nie jest zadaniem prostym – wymaga bowiem umiejętnego połączenia oczekiwań biznesowych organizacji z jej możliwościami finansowymi i faktycznymi potrzebami informacyjnymi.
Przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po specjalistów z danej dziedziny do prowadzenia zaawansowanych projektów. Branża IT nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Gwałtowny postęp technologii oraz mnogość dyscyplin IT sprawia, że wiedza szybko się deaktualizuje. Dlatego proponujemy klientom usługi nadzorowania i zarządzania projektami informatycznymi.

Jak to robimy

 • Określamy struktury IT w odniesieniu do podstawowej działalności:
  • przeprowadzamy analizy potrzeb biznesowych,
  • przeprowadzamy analizy infrastruktury IT,
  • przeprowadzamy analizy struktury organizacyjnej,
 • Szacujemy kompleksowe koszty,
 • Przygotowujemy rekomendacje w zakresie racjonalizacji kosztów IT,
 • Przeprowadzamy analizy kosztów inwestycji oraz funkcjonowania struktur IT pod kątem korzyści biznesowych lub wymagań administracyjnych,
 • Opracowujemy wytyczne strategii funkcjonowania,
 • Przygotowujemy zarządzenia zmianami w zakresie wdrażania strategii IT,
 • Oceniamy skuteczność wdrożenia Strategii IT.