Audyt przedwdrożeniowy

Strona główna / Engineering IT / Audyt przedwdrożeniowy

Analiza wdrożeń systemów informatycznych dowodzi, że pomimo świadomości konieczności przeprowadzenia badań przedwdrożeniowych w większości przypadków organizacje nie zawsze korzystają z możliwości takiej analizy. Analiza przedwdrożeniowa obejmuje: identyfikację realnych celów strategicznych, weryfikację obecnej struktury procesów, optymalizację struktury organizacyjnej, badanie obiegu informacji (w tym dokumentów), funkcjonujących systemów informatycznych oraz docelowych rozwiązań. W jej wyniku otrzymuje się pełen zakres informacji niezbędnych do efektywnego i optymalnego wdrożenia lub modyfikacji systemu informatycznego – a przede wszystkim do podjęcia trafnej decyzji w zakresie doboru optymalnego rozwiązania..

Jak to robimy

Przeprowadzamy proces w opraciu o:

 • Audyt organizacji - identyfikacja i opis procesów,
  • opracowanie rekomendacji w zakresie funkcjonalnym wdrożenia,
  • opracowanie rekomendacji w zakresie zmian organizacyjnych wdrożenia,
  • ocena infrastruktury technicznej i rekomendacje w zakresie zmian,
  • opracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Określenie harmonogramu prac,
 • Opracowanie budżetu projektu,
 • Opracowanie wymagań dla dostawcy rozwiązania IT,
 • Udział w zakresie wyboru dostawcy rozwiązania IT.