Telewizja dozorowa

Telewizja dozorowana czy też monitoring CCTV umożliwia ciągłą i kompleksową obserwację nadzorowanych obiektów z możliwością podglądu przez Internet, dostarczając tym samym znaczącą pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa. Monitoring CCTV pomaga skutecznie wykrywać różnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne lub wewnętrzne. Proponowane przez nas projekty i propozycje rozwiązań monitoringu CCTV są poprzedzane szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań klienta. Nieodłącznym elementem każdej współczesnej fabryki, magazynu czy też centrów logistycznych jest system monitoringu wizyjnego. Ciągły nadzór tego typu obiektów jest niezwykle ważny. Współcześnie każde nowoczesne biuro wyposażone jest w zainstalowany i w pełni skonfigurowany system monitoringu wizyjnego.

Jego implementacja niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

  • Wysokie bezpieczeństwo mienia firmy
  • Zdalna kontrola pracy pracowników
  • Łatwe przechowywanie i przeglądanie zapisu telewizyjnego, szybkie poruszanie się, przeglądanie zapisanych nagrań
  • Całodobowa rejestracja obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie
  • Możliwość stosowania kamer w różnych warunkach np. o znacznej wilgotności, w niskiej lub wysokiej temperaturze stosując różnego rodzaju obudowy
  • Możliwość obserwowania kamer za pomocą Internetu
  • Wzrost wydajności pracy, oraz zyski przedsiębiorstwa