Engineering IT

Strona główna / Engineering IT

Realizowana przez Nas usługa "IT Engineering" oparta jest o doświadczonych i certyfikowanych specjalistów z prawie każdego zakresu nowoczesnych technologii IT. Na poziomie operacyjnym usługa wspierana jest przez  Service Desk, który zapewnia pojedynczy punkt kontaktowy , oferując użytkownikom profesjonalne wsparcie, celem którego jest przywrócenie usługi w najszybszym możliwym terminie. Oderon realizuje usługi z całego zakresu "IT Engineering-u".

Strategia informatyzacji

W ostatnich latach organizacje inwestowały wiele środków w technologie i rozwiązania IT starając się poprawić efektywność pracy i zwiększać konkurencyjność. Wiele z wdrożeń nie do końca spełniło wszystkie oczekiwania i nie dostarczyło rozwiązań na jakie liczyli menadżerowie.

Audyt przedwdrożeniowy

Analiza wdrożeń systemów informatycznych dowodzi, że pomimo świadomości konieczności przeprowadzenia badań przedwdrożeniowych w większości przypadków organizacje nie zawsze korzystają z możliwości takiej analizy.

Zarządzanie projektami IT

W celu prawidłowego wdrożenia systemu IT organizacje w większości przypadków zlecają prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem projektu i nadzorowaniem realizacji podpisanej umowy niezależnej firmie zewnętrznej.