Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane w krajach UE już od 25 maja 2018 r.
Celem osiągnięcia zgodności z RODO, jak również w celu dostarczania Państwu niezbędnych informacji o tym, jak dane osobowe są przez nas przetwarzane, poniżej przekazujemy stosowne informacje.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

ODERON spółka z o.o.

z siedziba w Sosnowcu ul. Budryka 8,
KRS 0000436949, NIP 6443501891, REGON 243079045

Państwa dane osobowe:
- przetwarzane będą do czasu wykonania umowy lub trwania relacji powiązanej z możliwością zawarcia umowy pomiędzy Państwem a ODERON spółka z o.o. – (Administratorem Danych Osobowych)
- przetwarzane będą do czasu trwania obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących obowiązków podatkowych, rachunkowych, przepisów dotyczących gwarancji, rękojmi etc.
- przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej i biznesowej z Państwem i kwestie te opisujemy w naszej Polityce Bezpieczeństwa. Celami tymi mogą być wykonanie umowy łączącej Państwa z nami lub zawarcie takiej umowy, wykonanie obowiązku prawnego, przesłanie stosownej oferty, czy informacji handlowej, czy usprawiedliwiony cel administratora danych osobowych.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Zapewniamy, że:

1) nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
2) nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przestrzegając przepisów RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
3) przetwarzamy Państwa dane w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych.
4) nie profilujemy Państwa danych osobowych

Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Organem Nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podajemy dane kontaktowe – adres e-mail: gdpi@oderon.aero, tel.: 32 793 73 40, wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych.
Z inspektorem mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.