System zbierania danych

System umożliwia optymalizację gromadzenia informacji przy użyciu mediów tradycyjnych lub alternatywnych (światłowód lub sieć Ethernet) pozwalając na zdalne przeprowadzanie diagnostyki czy konserwacji.
System może również zintegrować czujniki firm trzecich umożliwiając określenie statusu chronionej przestrzeni, który może być wyświetlany na tablicy synoptycznej lub mapie. Uniwersalny interfejs może być podzielony i wykorzystany do podłączenia innych systemów zewnętrznych do central alarmowych, systemów kontroli dostępu i CCTV, a więc integrowania systemów o dużej różnorodności.

Aplikacje specjalne
Dla zabezpieczeń wymaganych w szczególne niebezpiecznych sytuacjach, takich jak np. polowe obozy wojskowe, gdy nie jest możliwe zainstalowanie tradycyjnego systemu, powstały oryginalne rozwiązania z wykorzystaniem przenośnych barier lub pojedynczych urządzeń typu dopplerowskiego czy też zasilanych energią słoneczną oraz urządzeń w obudowach przeciwwybuchowych.