Service-desk

Strona główna / Service-desk

Servicedesk odgrywa decydującą rolę w efektywnym zarządzaniu usługami informatycznymi. To coś więcej niż tylko Helpdesk - jest głównym operacyjnym interfejsem między biznesem rozwiązaniami IT firmy . Działania servicedesku przekładają się bezpośrednio na satysfakcję użytkowników.
Servicedesk skupia swe działania na obsłudze incydentów i zapytań użytkowników; dostarcza również interfejsy dla innych działań, takich jak zarządzanie zmianami, problemami, konfiguracją, wersjami, ciągłością oraz poziomem usług.
Wspieramy klientów na zasadach 24/, zarządzamy incydentami i problemami, pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. W ramach naszych usług oferujemy wsparcie skupione na zarządzaniu aktywami oraz zakupami. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w rożnych trybach wykonywania usług Service Desk: Team Leasing, Work Package (na liczbę użytkowników lub zgłoszeń).
Dysponując odpowiednią liczbą specjalistów możemy przeprowadzać integracje różnych technologii, systemów i środowisk w sposób bezpieczny tak aby wypełni zabezpieczyć twoje środowisko pracy.

Nasza rola jest trudna do przecenienia i obejmuje

• przyjmowanie i rejestrację wszystkich zgłoszeń od użytkowników,
• natychmiastowe rozwiązanie prostych incydentów, zapytań i skarg („gaszenie pożarów"),
• wstępne rozpoznanie wszystkich zgłaszanych incydentów, zebranie informacji potrzebnych w kolejnych etapach, wykonanie pierwszej próby rozwiązania zgłoszonego incydentu, i/lub przekazanie go do właściwej grupy wsparcia według ustalonych schematów,
• monitorowanie postępów prac nad incydentem i eskalacja zgodnie z ustalonymi poziomami świadczenia usług,
• informowanie użytkowników o statusie zgłoszenia,
• przygotowywanie raportów dla kierownictwa IT