BlackBox, system elektronicznego wsparcia facility menadżera, jest przeznaczony do zdalnego, bezpiecznego monitorowania alarmów generowanych w środowisku BMS. Platforma jest zgodna z protokołem budynkowym BACnet i została wykonana w standardzie RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu obsługa platformy BlackBox nie jest zdeterminowana urządzeniem.

Podstawowymi elementami składowymi rozwiązania są moduły obiektowe BLBx, środowisko serwera danych oraz serwera aplikacji.

Platforma BlackBox automatyzuje czynności związane z obsługą zdarzeń alarmowych docierających z obiektów, wysyła powiadomienia do serwisantów i użytkowników oraz raportuje.
W jednym miejscu zintegrowano wykorzystywane w codziennej pracy narzędzia dla wszystkich przewidzianych w systemie profili użytkownika z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia dla różnych systemów operacyjnych (Windows™, Android™, MAC™).

Na platformę składają się:

  • panel operacyjny, przeznaczony do rejestracji i zarządzania spływającymi zdarzeniami z możliwością grupowana wielu zdarzeń w wątki,
  • panel serwisu, baza danych kontaktów serwisowych,
  • panel administracyjny, do zarządzania siecią modułów budynkowych BLBx,
  • panel notyfikacji, narzędzie do definiowania reguł,
  • panel moduł statystyk i raportowania.

BlackBox oferuje bardzo przejrzysty i łatwy w obsłudze portal użytkowania w konsekwencji usprawnienie procesu obsługi zleceń serwisowych oraz zadań użytkowników, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Przejrzystość otrzymywanej informacji - rzut oka na moduł operacyjny wystarczy, żeby operator zorientował się w bieżącej sytuacji. Panel operacyjny wyświetla aktywne alarmy spływające z budynku, sortuje je według określonych reguł.
Czas reakcji serwisowej - z punktu widzenia firmy odpowiedzialnej za utrzymanie budynków, kluczowym kryterium, oprócz kosztów obsługi, staje się czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz uruchomienie procesu jej usunięcia. Opracowaliśmy bezpieczny mechanizm skracający czas skutecznego wdrożenia procedury usunięcia awarii. Tę funkcję realizują wspólnie dwa moduły - serwisowy i notyfikacyjny.
Zarządzanie środowiskiem - atutem platformy jest panel administratora, umożliwiający monitorowanie sieci modułów budynkowych BLBx. Narzędzie pozwala analizować sieć za pośrednictwem pojedynczej konsoli. Widok zbiorczy pozwala szybko ocenić stan infrastruktury. Na bieżąco prezentowane są statystyki dostępności urządzeń oraz wygenerowanych alertów z podziałem na kategorie. Poza monitorowaniem, moduł administracyjny służy do zarządzania użytkownikami, przydzielaniem uprawnień i analizą czynności użytkowników.
Platforma BlackBox automatyzuje regularne czynności serwisowe jak m.in. aktualizacje oprogramowania.
Raportowanie - Platforma dostarcza zaawansowane narzędzia do analizy danych i raportowania, które pozwalają menadżerom podejmować obiektywne i racjonalne decyzje dotyczące infrastruktury, za którą odpowiadają.